Bestuur en teams

Bestuur

Het dagelijks bestuur van SpeelOtheek Wijchen bestaat uit:

  • Hermien van Dinteren, voorzitter
  • Inkie Goijer, penningmeester
  • Astrid Payens, secretaris

Teams

Wij werken met teams die zich bezighouden met onder andere het onderhoud en inkoop van het speelgoed, administratie, PR en de dagelijkse gang van zaken.